VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm

Đồng hành cùng chất lượng sống tốt hơn và bền vững hơn của mỗi Tòa nhà

Tuyển dụng Giám đốc trung tâm VIETLAND (Trưởng Ban quản lý)

Tìm kiếm nơi làm việc giúp bạn phát triển kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà. Một môi trường minh bạch và thân tình, nơi bạn không phải là nhân viên, mà cộng sự để cùng chúng tôi mang đến giá trị tốt đẹp nhất cho cư dân.
Xem chi tiết
Tuyển dụng Giám đốc trung tâm VIETLAND (Trưởng Ban quản lý)
Bộ phận quản lý
VIETLAND.JSC - Công ty quản lý vận hành tòa nhà chung cư #1 miền Bắc