VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm

10 năm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà

Quản lý khu đô thị

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VIỆT

CƯ DÂN AN TÂM, ĐỐI TÁC NÂNG TẦM

Dựa trên đặc thù của từng loại hình khu đô thị, VIETLAND sẽ thiết lập mô hình quản lý vận hành riêng theo phương pháp tối ưu hóa diện rộng.

Có nghĩa rằng, việc bố trí sắp xếp và khả năng phối hợp giữa các bộ phận theo phân khu, giúp cho hệ thống vận hành chặt chẽ, không diễn ra tình trạng thừa/thiếu nhân lực, mà vẫn đảm bảo các công tác cần thiết.

Ngoài ra, qua phân tích mô hình/bản vẽ khu đô thị, chúng tôi kết hợp với các nhà thầu và ứng dụng công nghệ để gia tăng các hạng mục khai thác toàn diện, mang đến nguồn thu lớn để phục vụ cho công tác duy tu, cải tiến dịch vụ lâu bền cho dự án.


Hơn nữa, bộ phận triển khai tiếp thị và khai thác của VIETLAND sẽ thúc đẩy quảng bá hình ảnh của dự án, thu hút khách hàng/nhà đầu tư mua/bán/cho thuê lại các hạng mục bất động sản còn trống, tăng tốc độ lấp đầy và khai thác dự án hiệu quả hơn.

Download Hồ sơ năng lực tại đây

VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm