VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm

12 năm chung tay kiến tạo "Dịch vụ ưu việt của những miền đất thuận hòa"

Dịch vụ gia tăng giá trị Dự án

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VIỆT

CƯ DÂN AN TÂM, ĐỐI TÁC NÂNG TẦM

Bên cạnh dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà là chính yếu, các dịch vụ gia tăng giá trị khác (ngành dọc) được VIETLAND chú trọng phát triển. Bao gồm: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật; Dịch vụ nâng cấp cải tạo hạ tầng; Dịch vụ cải tạo và chăm sóc cảnh quan cây xanh; Dịch vụ cung ứng tiện ích công cộng cho tòa nhà; Dịch vụ tư vấn pháp lý sở hữu chung riêng... Cung cấp thêm sự lựa chọn đáng tin cậy và chắc chắn sẽ tiết kiệm hơn cho tòa nhà mỗi khi có kế hoạch duy tu cải tạo phần sở hữu chung. Một số dịch vụ trên được thực hiện bởi các đơn vị thầu phụ chuyên nghiệp và lâu năm trên thị trường, các đối tác đã cùng đồng hành với VIETLAND từ nhiều năm qua, đáp ứng cho các tòa nhà mà chúng tôi quản lý.

Nguyên tắc hợp tác của chúng tôi luôn là:

1. TIẾT KIỆM: Đưa ra phương án giải pháp khoa học và giám sát thực hiện chặt chẽ để có gói chào chi phí tối thiểu, tiết kiệm cho ngân sách tòa nhà.

2. ĐÁNG TIN CẬY: Việc lựa chọn ra nhà cung cấp cuối cùng phải dựa trên thâm niên doanh nghiệp, bằng chứng hợp tác, và thể hiện sự chính trực, minh bạch ngay từ giai đoạn tiếp cận khảo sát.

3. CÔNG BẰNG LỢI ÍCH ĐA BÊN: Trong đó, lợi ích tập thể được đặt lên hàng đầu, phân bổ lợi nhuận hài hòa.

Download Hồ sơ năng lực tại đây

VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm