VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm

12 năm chung tay kiến tạo "Dịch vụ ưu việt của những miền đất thuận hòa"

Tuyển dụng Giám đốc trung tâm VIETLAND (Trưởng Ban quản lý)

Tìm kiếm nơi làm việc giúp bạn phát triển kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà. Một môi trường minh bạch và thân tình, nơi bạn không phải là nhân viên, mà cộng sự để cùng chúng tôi mang đến giá trị tốt đẹp nhất cho cư dân.
Xem chi tiết
Tuyển dụng Giám đốc trung tâm VIETLAND (Trưởng Ban quản lý)
Bộ phận Quản lý hành chính
VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm