VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm

12 năm chung tay kiến tạo "Dịch vụ ưu việt của những miền đất thuận hòa"

Dịch vụ QLVH tòa nhà chung cư

Dịch vụ QLVH tòa nhà chung cư
Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý vận hành dựa trên 3 lợi thế cạnh tranh chính: Năng lực tổ chức và quản trị + Mô hình chiến lược hợp lực tập trung + Hạ tầng dịch vụ đa dạng. Từ đó, mang đến giá trị đích thực cho cư dân khách hàng: Tiết kiệm chi phí + Phương án tối ưu + Đồng hành bền vững.

Dịch vụ gia tăng giá trị Dự án

Dịch vụ gia tăng giá trị Dự án
Chúng tôi cung cấp đa dạng các hệ sinh thái dịch vụ làm gia tăng giá trị cho dự án như: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật; Dịch vụ nâng cấp cải tạo hạ tầng; Dịch vụ cải tạo và chăm sóc cảnh quan cây xanh; Dịch vụ cung ứng tiện ích chung cho tòa nhà; Dịch vụ tư vấn pháp lý sở hữu chung riêng...

Dịch vụ tiện ích dành cho Căn hộ

Dịch vụ tiện ích dành cho Căn hộ
VIETLAND mang đến nhiều gói dịch vụ tiện ích dành cho căn hộ như: Bảo dưỡng và sửa chữa; Cải tạo căn hộ; Lữ hành;...

Dịch vụ liên doanh khác

Dịch vụ liên doanh khác
Liên doanh các nhà cung cấp dịch vụ dành cho tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân sống tại nhà chung cư như: Dịch vụ đặt sân Golf; Bảo hiểm; Tổ chức sự kiện; Du lịch...
VIETLAND.JSC - Cư dân an tâm, Đối tác nâng tầm